دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Mystery SpaceX Rocket Explosion! Mass UFO Sighting In Portland & More! 9/2/16

مستند
برچسب ها: ،  
۲۹۵ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

SpaceX Explosion: https://www.youtube.com/watch?v=_BgJEXQkjNQ
SlowMo Verison: https://www.youtube.com/watch?v=arIc1NlHvV0
Secureteam10 is your source for reporting the best in new UFO sighting news, information on the government coverup, and the alien activity happening on and off of our planet. Send us YOUR footage by visiting the contact links below, and help us continue the good fight for disclosure!
➨Follow Us On Twitter: https://twitter.com/SecureTeam10
➨Facebook: https://www.facebook.com/Secureteam10
➨E-mail us with your ideas & footage: Thesecureteam@gmail.com
➨Visit our online shirt shop and gear up with your own ST10 Tee! http://secureteam.spreadshirt.com

Music: Spellbound by Kevin Macleod (The best damn music producer in the land)
Kevin's website: http://www.incompetech.com

ALL footage used is either done under the express permission of the original owner, or is public domain and falls under Fair Use for commentary/criticism/research/news reporting purposes under current copyright rules. If there is any issue with footage used in this video, please email me at: TheSecureTeam@gmail.com

دیدگاه ها