دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Touchdown! SpaceX Rocket Successfully Lands At Cape Canaveral Again | Video

مستند
برچسب ها: ،  
۱۱۴ نمایش
منتشر شده در: پنج ماه پیش

The private spaceflight company landed the first stage of their Falcon 9 rocket at the Cape Canaveral Air Force Station after it launched the CRS-9 cargo resupply mission to the International Space Station. The first SpaceX landing at the station's Landing Zone 1 occurred in Dec. 2015. -- Watch the launch here: http://goo.gl/DtfFTd

FULL STORY:: http://goo.gl/mWy0R5

Credit: SpaceX

دیدگاه ها

تصادفی در کانال مستند

کانال پیشنهادی برای شما
۴۷

Dragon 2 Propulsive Hover Test

مستند پنج ماه پیش ۲۶ بازدید
۴۲:۱۹

مستند روز رستاخیر

مستند چهار ماه پیش ۲۶ بازدید
۴۶:۳۲

مستند مافیا

مستند چهار ماه پیش ۲۶ بازدید
۴۹:۵۳

مستند شگفتی‌های زمین

مستند چهار ماه پیش ۲۶ بازدید
۴۷:۴۴

The Mi-24 Hind Helicopter

مستند چهار ماه پیش ۲۶ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادهای اتفاقی

۴۶:۴۳

Helicopter Wars Trapped by the Taliban FULL

مستند چهار ماه پیش ۱۴۲ بازدید
مشاهده همه

پپا پیگ

کانال پیشنهادی برای شما
۲:۱

Peppa Pig - Thunderstorm (clip)

پپا پیگ پنج ماه پیش ۷۴ بازدید
۱:۴۲

Peppa Pig - At the beach (clip)

پپا پیگ پنج ماه پیش ۷۴ بازدید
۱:۲۷

Peppa Pig - Sports Day (clip)

پپا پیگ پنج ماه پیش ۷۴ بازدید
۵۸

Peppa Pig - The long jump (clip)

پپا پیگ پنج ماه پیش ۷۵ بازدید
۱:۵۷

Peppa Pig - The holiday house (clip)

پپا پیگ پنج ماه پیش ۷۵ بازدید
۱:۴۹

Peppa Pig - Ballet lesson (clip)

پپا پیگ پنج ماه پیش ۷۵ بازدید
مشاهده همه