دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

SpaceX Mars Mission Simulation

مستند
برچسب ها: ،  
۲۴۹ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

SpaceX released a graphic of its interplanetary rocket and capsule to transport large numbers of people and cargo to Mars with the ultimate goal of colonizing the planet

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

مشاهده همه