دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

SpaceX Mars Mission Simulation

مستند
برچسب ها: ،  
۲۳۷ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

SpaceX released a graphic of its interplanetary rocket and capsule to transport large numbers of people and cargo to Mars with the ultimate goal of colonizing the planet

دیدگاه ها