دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Elon Musk Tour of SpaceX 720p HD

مستند
برچسب ها: ،  
۱۴۲ نمایش
منتشر شده در: نه ماه پیش

SpaceX CEO and CTO Elon Musk takes us on a tour of the SpaceX Headquarters located in Hawthorne, CA , just outside of Los Angeles. Once a manufacturing site for the 747 aircraft, this 500,000 square foot facility is where SpaceX now designs and builds 80% of the Falcon line. 2010 Tour.

More information on SpaceX:
http://www.spacex.com/

دیدگاه ها

تصادفی در کانال مستند

کانال پیشنهادی برای شما
۴۳:۶

Military Robots

مستند هشت ماه پیش ۵۵ بازدید
۱۳:۵۶

Humvee And Hummer

مستند هشت ماه پیش ۵۵ بازدید
۸:۵۴

Incendiary Bombs

مستند هشت ماه پیش ۵۵ بازدید
مشاهده همه

آدبادز

کانال پیشنهادی برای شما
۴۵

آدبادز: این قسمت جزیره

آدبادز ده ماه پیش ۴۹۳ بازدید
۲۵

آدبادز: عریان

آدبادز نه ماه پیش ۴۱۵ بازدید
۲۷

آدبادز: آواز کریسمس

آدبادز نه ماه پیش ۴۰۰ بازدید
۴۸

آدبادز: بازیافت

آدبادز نه ماه پیش ۳۹۷ بازدید
۵۲

آدبادز: چسب

آدبادز نه ماه پیش ۳۸۰ بازدید
مشاهده همه