دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

SpaceX Makes It Three In A Row - Lands First Stage On Droneship | Video

مستند
برچسب ها: ،  
۱۴۵ نمایش
منتشر شده در: هشت ماه پیش

On May 27, 2016, the Falcon 9 first stage successfully landed on a droneship in the Atlantic Ocean after launching the Thaicom 8 communication satellite. It was the second time this month that they've accomplished the feat. The first droneship landing occurred on April 8, 2016. -- Watch the launch here: http://goo.gl/xVCMbe -- Full Story on Space.com: http://goo.gl/v5KYi6

Credit: SpaceX

دیدگاه ها

چرای بزرگ

کانال پیشنهادی برای شما
۲۹:۵۹

چرای بزرگ - قسمت 8

چرای بزرگ هشت ماه پیش ۱۴۰ بازدید
۲۹:۵۸

چرای بزرگ - قسمت 10

چرای بزرگ هشت ماه پیش ۱۴۲ بازدید
۲۹:۵۹

چرای بزرگ - قسمت 39

چرای بزرگ هشت ماه پیش ۱۴۵ بازدید
۰:۳۰:۰

چرای بزرگ - قسمت 7

چرای بزرگ هشت ماه پیش ۱۴۵ بازدید
۲۹:۵۹

چرای بزرگ - قسمت 48

چرای بزرگ هشت ماه پیش ۱۴۶ بازدید
۲۹:۵۹

چرای بزرگ - قسمت 22

چرای بزرگ هشت ماه پیش ۱۴۸ بازدید
مشاهده همه