دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

SpaceX Internships

مستند
برچسب ها: ،  
۱۴۸ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

Follow seven SpaceX interns through their work days at four different SpaceX locations.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

مشاهده همه