دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

SpaceX Internships

مستند
برچسب ها: ،  
۱۱۴ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

Follow seven SpaceX interns through their work days at four different SpaceX locations.

دیدگاه ها

تصادفی در کانال مستند

کانال پیشنهادی برای شما
۲:۵۵

Planet Dinosaur | Selling the World

مستند دو سال پیش ۱۴۰ بازدید
۱:۴۶

The Joint Direct Attack Munition (JDAM)

مستند دو سال پیش ۱۴۰ بازدید
۴۶:۲۵

Cold War - Cuba [E10/24]

مستند دو سال پیش ۱۴۰ بازدید
۴:۵۹

Clash.of.the.Dinosaurs Part 2

مستند دو سال پیش ۱۴۱ بازدید
مشاهده همه