دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

SpaceX Falcon 9 successfully landing on ASDS

مستند
برچسب ها: ،  
۲۱۶ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

SpaceX's Falcon 9 landing successfully on autonomous spaceport drone ship "Of Course I Still Love You" on April 8th 2016

دیدگاه ها

تصادفی در کانال مستند

کانال پیشنهادی برای شما
۳:۳۴

Jurassic Fight Club: River Of Death

مستند یک سال پیش ۱۷۹ بازدید
۲:۶

Planet Dinosaur | Fossil Evidence

مستند یک سال پیش ۱۷۹ بازدید
۴۸:۹

Discovery Channel Wings F 105 Thunderchief

مستند یک سال پیش ۱۷۹ بازدید
۵۴:۴۵

THAICOM 8 Hosted Webcast

مستند یک سال پیش ۱۷۹ بازدید
مشاهده همه