دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

SpaceX Falcon-9 Dragon CRS-7 Failure, June 28, 2015

مستند
برچسب ها: ،  
۱۶۶ نمایش
منتشر شده در: ده ماه پیش

SpaceX Falcon-9 Dragon CRS-7 Failure, June 28, 2015. T-minus 20 seconds to around 3 mins 33 seconds after launch. Explosion will occur around 2 minutes 45 seconds into the video.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۱۰:۱۶

بولک و لولک: فصل 1 قسمت 68

دوازده ماه پیش ۴۳۰ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 13

کیپر (Kipper) یازده ماه پیش ۴۲۹ بازدید
۴۲:۸

قطار و راه آهن مدل شماره 69

قطار مدل یازده ماه پیش ۴۲۹ بازدید
مشاهده همه