دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

IRAQ: The Cradle of Civilization

مستند
برچسب ها: ،  
۱۶۸ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

After thousands of years as a hunter/gatherer, man built the first cities 5,000 years ago on the banks of the Euphrates in Southern Iraq. Civilization began. City life transformed the human race with the glorious cultures of Mesopotamia such as Ur, and Babylon.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۵:۱۳

کایلو - Doing it together 11 All wet

کایلو یک سال پیش ۳۵۴ بازدید
۲۳

آرتور - Arthur Poop 4

آنیمیشن آرتور یک سال پیش ۳۵۳ بازدید
مشاهده همه