دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Central America: The Burden of Time

مستند
برچسب ها: ،  
۲۷۵ نمایش
منتشر شده در: هشت ماه پیش

Isolated from the rest of the world, the Mayans and Aztecs created sophisticated civilizations that in many ways paralleled ancient Mediterranean empires. God-like kings and a priestly ruling class dominated splendid cities of temples and pyramids.

دیدگاه ها

تصادفی در کانال مستند

کانال پیشنهادی برای شما
۱۹:۴۰

3.11-Indian Astronomers-In Search Of...

مستند هشت ماه پیش ۵۷ بازدید
۴۶:۲۵

Cold War - Vietnam [E11/24]

مستند هشت ماه پیش ۵۷ بازدید
۴۶:۲۶

Cold War - MAD [E12/24]

مستند هشت ماه پیش ۵۷ بازدید
۴۸:۳۴

Timewatch - Baiting the Bear (BBC 1996)

مستند هشت ماه پیش ۵۷ بازدید
۴۵:۷

Cat Wars BBC Documentary 2014

مستند هشت ماه پیش ۵۷ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادهای اتفاقی

۱۵:۲۲

لگو شهری: مدل میدان شهر

لگو ده ماه پیش ۸۵۸ بازدید
۱:۱۸

حقایقی درباره کپک

آشپزی ده ماه پیش ۸۵۱ بازدید
مشاهده همه