دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Central America: The Burden of Time

مستند
برچسب ها: ،  
۳۲۶ نمایش
منتشر شده در: دوازده ماه پیش

Isolated from the rest of the world, the Mayans and Aztecs created sophisticated civilizations that in many ways paralleled ancient Mediterranean empires. God-like kings and a priestly ruling class dominated splendid cities of temples and pyramids.

دیدگاه ها

تصادفی در کانال مستند

کانال پیشنهادی برای شما
۴۵:۱۱

مستند ژاپن

مستند دوازده ماه پیش ۱۴۲ بازدید
۳۸:۸

Walking With Dinosaurs ~ Ep 5 Spirit of the Ice Fo...

مستند دوازده ماه پیش ۱۴۲ بازدید
۳۵:۶

Walking With Dinosaurs Ep 2 ~ SWEDISH Dinosaurs D...

مستند دوازده ماه پیش ۱۴۲ بازدید
۳:۲۵

Spinosaurus vs Carcharodontosaurus The balance o...

مستند دوازده ماه پیش ۱۴۲ بازدید
۵۸:۴۵

Dinosaurs documentary - Extinction Of Dinosaurs ...

مستند دوازده ماه پیش ۱۴۲ بازدید
مشاهده همه