دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

The Largest Submarine in The U.S. Navy

۹۱ نمایش
منتشر شده در : سه ماه پیش

USS Pennsylvania is a United States Navy Ohio-class ballistic missile submarine which has been in commission since 1989. The Ohio class is a class of nuclear powered submarines used by the United States Navy. The Navy has 18 Ohio-class ballistic missile submarines and guided missile submarines.

دیدگاه ها

دانلد داک

کانال پیشنهادی برای شما
۱۴:۲۶

دانلد داک: قسمت 12

دانلد داک چهار ماه پیش ۶۶۱ بازدید
۷:۱۳

دانلد داک: قسمت 7

دانلد داک چهار ماه پیش ۶۰۵ بازدید
۷:۳۰

دانلد داک - Private video

دانلد داک چهار ماه پیش ۳۹۷ بازدید
۳۸:۵

دانلد داک: قسمت 28

دانلد داک چهار ماه پیش ۳۶۸ بازدید
۱:۵۸:۱۰

دانلد داک: قسمت 23

دانلد داک چهار ماه پیش ۸۲۳ بازدید
۷:۲۸

دانلد داک: قسمت 42

دانلد داک چهار ماه پیش ۵۹۹ بازدید
مشاهده همه