دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

The Largest Submarine in The U.S. Navy

مستند
برچسب ها: ،  
۹۷ نمایش
منتشر شده در: چهار ماه پیش

USS Pennsylvania is a United States Navy Ohio-class ballistic missile submarine which has been in commission since 1989. The Ohio class is a class of nuclear powered submarines used by the United States Navy. The Navy has 18 Ohio-class ballistic missile submarines and guided missile submarines.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۱:۵۹

لگو چیما: مدل CHI Vardy

لگو شش ماه پیش ۶۵۷ بازدید
۳:۴۶

دستور تهیه: نان

آشپزی شش ماه پیش ۶۲۷ بازدید
مشاهده همه

پت و مت

کانال پیشنهادی برای شما
۶:۴۹

پت و مت: قسمت 25

پت و مت پنج ماه پیش ۳۵۲ بازدید
۷:۱

پت و مت: قسمت 34

پت و مت پنج ماه پیش ۳۶۱ بازدید
۸:۲۲

پت و مت: قسمت 42

پت و مت پنج ماه پیش ۳۷۹ بازدید
۰:۷:۰

پت و مت: قسمت 46

پت و مت پنج ماه پیش ۴۸۳ بازدید
۸:۴

پت و مت: قسمت 55

پت و مت پنج ماه پیش ۴۸۶ بازدید
۷:۵۰

پت و مت: قسمت 54

پت و مت پنج ماه پیش ۴۹۴ بازدید
مشاهده همه