دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

The Largest Submarine in The U.S. Navy

مستند
برچسب ها: ،  
۱۴۵ نمایش
منتشر شده در: ده ماه پیش

USS Pennsylvania is a United States Navy Ohio-class ballistic missile submarine which has been in commission since 1989. The Ohio class is a class of nuclear powered submarines used by the United States Navy. The Navy has 18 Ohio-class ballistic missile submarines and guided missile submarines.

دیدگاه ها

دستور دسر‌های خوشمزه

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه