دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

How to Build A Nuclear Submarine (Full)

مستند
برچسب ها: ،  
۷۳ نمایش
منتشر شده در: ده ماه پیش

Fourteen years to design and build and costing around a billion pounds, nuclear submarine the Astute is one of the most technologically advanced and controversial machines in the world.

دیدگاه ها

تصادفی در کانال مستند

کانال پیشنهادی برای شما
۳:۲۷

R101 Airship

مستند یازده ماه پیش ۱۴۳ بازدید
۱:۶

World's biggest aircraft known as the 'Flying Bum'...

مستند یازده ماه پیش ۱۴۳ بازدید
۴۴:۵۴

مستند جهان هستی

مستند یازده ماه پیش ۱۴۴ بازدید
۴۶:۲۶

Cold War - The Wall [E9/24]

مستند ده ماه پیش ۱۴۵ بازدید
مشاهده همه