دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

ُسفر سرنوشت

دیرین دیرین
برچسب ها: ،  
۱۰۲ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

این قسمت: سفر سرنوشت
پیام این قسمت خیلی مهمه. انقدر دوست دارم عصری که می شینم تو بالکن تا با دیدن رفت و آمد ماشینها، یاد گذر عمر بیفتم و حسرت جوونی و عمر رفته رو بخورم، یه دفعه ببینم، همه دارن پیام این قسمتو رعایت می کنن. بعد به این نتیجه برسم که سر پیری بالاخره به یه دردی خورده ام. یعنی می شه؟ هی روزگار...
حسم طبیعی بود، یا معلوم بود دارم فیلم بازی می کنم؟!
www.dirindirin.ir
www.facebook.com/dirindirincartoon
www.instagram.com/dirindirincartoon
www.aparat.com/dirindirin

دیدگاه ها

تصادفی در کانال دیرین دیرین

کانال پیشنهادی برای شما
۱:۲۰

مجوزیدن

دیرین دیرین دو سال پیش ۷۶ بازدید
۱:۱۶

سفر به بهرام

دیرین دیرین دو سال پیش ۸۰ بازدید
۱:۱۱

وام

دیرین دیرین دو سال پیش ۹۱ بازدید
۱:۱۴

تاکسی

دیرین دیرین دو سال پیش ۹۴ بازدید
۱:۱۶

آب رفته

دیرین دیرین دو سال پیش ۹۵ بازدید
۱:۱۵

بوی خیانت

دیرین دیرین دو سال پیش ۹۷ بازدید
مشاهده همه