دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

ُسفر سرنوشت

دیرین دیرین
برچسب ها: ،  
۱۵۲ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

این قسمت: سفر سرنوشت
پیام این قسمت خیلی مهمه. انقدر دوست دارم عصری که می شینم تو بالکن تا با دیدن رفت و آمد ماشینها، یاد گذر عمر بیفتم و حسرت جوونی و عمر رفته رو بخورم، یه دفعه ببینم، همه دارن پیام این قسمتو رعایت می کنن. بعد به این نتیجه برسم که سر پیری بالاخره به یه دردی خورده ام. یعنی می شه؟ هی روزگار...
حسم طبیعی بود، یا معلوم بود دارم فیلم بازی می کنم؟!
www.dirindirin.ir
www.facebook.com/dirindirincartoon
www.instagram.com/dirindirincartoon
www.aparat.com/dirindirin

دیدگاه ها

تصادفی در کانال دیرین دیرین

کانال پیشنهادی برای شما
۱:۱۸

لب جوی

دیرین دیرین دو سال پیش ۲۵۸ بازدید
۱:۹

عصای چون کننده

دیرین دیرین دو سال پیش ۲۵۹ بازدید
۱:۱۶

بازی مناسب سن

دیرین دیرین دو سال پیش ۲۶۰ بازدید
۱:۱۵

قدیم ها

دیرین دیرین دو سال پیش ۲۶۱ بازدید
۱:۱۵

خواستگاری

دیرین دیرین دو سال پیش ۲۶۱ بازدید
۱:۱۶

جاپارک جورکن

دیرین دیرین دو سال پیش ۲۶۲ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادهای اتفاقی

۱۰:۷

بولک و لولک: فصل 1 قسمت 40

دو سال پیش ۶۸۶ بازدید
مشاهده همه