دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

ُسفر سرنوشت

دیرین دیرین
برچسب ها: ،  
۸۴ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

این قسمت: سفر سرنوشت
پیام این قسمت خیلی مهمه. انقدر دوست دارم عصری که می شینم تو بالکن تا با دیدن رفت و آمد ماشینها، یاد گذر عمر بیفتم و حسرت جوونی و عمر رفته رو بخورم، یه دفعه ببینم، همه دارن پیام این قسمتو رعایت می کنن. بعد به این نتیجه برسم که سر پیری بالاخره به یه دردی خورده ام. یعنی می شه؟ هی روزگار...
حسم طبیعی بود، یا معلوم بود دارم فیلم بازی می کنم؟!
www.dirindirin.ir
www.facebook.com/dirindirincartoon
www.instagram.com/dirindirincartoon
www.aparat.com/dirindirin

دیدگاه ها

تصادفی در کانال دیرین دیرین

کانال پیشنهادی برای شما
۱:۱۷

پارکومتر

دیرین دیرین یک سال پیش ۱۸۴ بازدید
۱:۱۶

ترازو

دیرین دیرین یک سال پیش ۱۸۴ بازدید
۱:۱۶

ناسز

دیرین دیرین یک سال پیش ۱۸۳ بازدید
۱:۱۹

نصیحت مشترک

دیرین دیرین یک سال پیش ۱۸۱ بازدید
۱:۱۵

گرد

دیرین دیرین یک سال پیش ۱۸۱ بازدید
۱:۱۰

دیرون رَوی

دیرین دیرین یک سال پیش ۱۸۰ بازدید
مشاهده همه