دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

(out of date V.1) Ronnie O'Sullivan -All his 147´s in 1 video (11)

بیلیارد
برچسب ها: ،  
۲۰۴ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

READ PLEASE!
Sadly, I cant update this video, so I had to upload it again. THIS IS THE NEW ONE(13)!: http://youtu.be/7TK4w9cXQnE

Ronnie O'Sullivan: His 11 maximum (147) Breaks

List (Click "Show more"):

01) 00:00 World Championship 1997 - Ronnie O'Sullivan v Mick Price
02) 06:19 Regal Welsh Open 1999 - Ronnie O'Sullivan v James Wattana
03) 13:50 Grand Prix 1999 - Ronnie O'Sullivan v Graeme Dott
04) 22:40 Regal Scottish Masters 2000 - Ronnie O'Sullivan v Quinten Hann
05) 29:50 LG Cup 2001 - Ronnie O'Sullivan v Drew Henry
06) 37:28 World Championship 2003 - Ronnie O'Sullivan v Marco Fu
07) 47:00 Northern Ireland Trophy 2007 - Ronnie O'Sullivan v Ali Carter
08} 55:42 UK Championship 2007 - Ronnie O'Sullivan v Mark Selby
09) 1:04:44 World Championship 2008 - Ronnie O'Sullivan v Mark Williams
10) 1:14:21 World Open 2010 - Ronnie O'Sullivan v Mark King
11) 1:26:10 Players Tour Championship 2011 - Ronnie O'Sullivan v Adam Duffy

دیدگاه ها