دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Ronnie O'Sullivan 4th MAXIMUM 147 vs Quinten Hann - 2000 Scottish Open

بیلیارد
برچسب ها: ،  
۲۰۱ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

LIKE | COMMENT | SHARE | SUBSCRIBE

Complete list of Ronnie O'Sullivan's 13 maximum breaks:

1. Ronnie O'Sullivan 1st MAXIMUM 147 vs Mick Price - 1997 World Championship
http://youtu.be/S7XZhgcZhK0

2. Ronnie O'Sullivan 2nd MAXIMUM 147 vs James Wattana - 1999 Welsh Open
http://youtu.be/hYhLFTGi034

3. Ronnie O'Sullivan 3rd MAXIMUM 147 vs Graeme Dott - 1999 Grand Prix
http://youtu.be/c65faoiO9t4

4. Ronnie O'Sullivan 4th MAXIMUM 147 vs Quinten Hann - 2000 Scottish Open
http://youtu.be/lnOLYzesZCc

5. Ronnie O'Sullivan 5th MAXIMUM 147 vs Drew Henry - 2001 LG Cup
http://youtu.be/afli0SZG5GY

6. Ronnie O'Sullivan 6th MAXIMUM 147 vs Marco Fu - 2003 World Championship
http://youtu.be/zzniZQZUdTo

7. Ronnie O'Sullivan 7th MAXIMUM 147 vs Ali Carter - 2007 Northern Ireland Trophy
http://youtu.be/z6fnj4Z66Hg

8. Ronnie O'Sullivan 8th MAXIMUM 147 vs Selby in the deciding frame (2007 UK Championship)
http://youtu.be/TASthXDSU88

9. Ronnie O'Sullivan 9th MAXIMUM 147 vs Mark Williams - 2008 World Championship
http://youtu.be/NEKwyT-01Uo

10. Ronnie O'Sullivan 10th MAXIMUM 147 vs Mark King - 2010 World Open
http://youtu.be/rqP_rnv4XWY

11. Ronnie O'Sullivan 11th MAXIMUM 147 vs Adam Duffy - 2011 Paul Hunter Classic
http://youtu.be/QUMwGQy1trI

12. Ronnie O'Sullivan 12th MAXIMUM 147 vs Ding Junhui - 2014 Welsh Open
http://youtu.be/vzBLOt_nTKk

13. Ronnie O'Sullivan 13th MAXIMUM 147 vs Matthew Selt - 2014 UK Championship
http://youtu.be/-6yhsfhIHGA

دیدگاه ها

دانلد داک

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه