دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Ronnie O'Sullivan, 138er Clearence im Zirkus Krone, München

بیلیارد
برچسب ها: ،  
۵۳ نمایش
منتشر شده در: ده ماه پیش

Die "Snookerstars" gaben sich am 14.06.2009 ein Stelldichein in München. Dabei schaffte Ronnie O'Sullivan eine 138er Clearence.

دیدگاه ها

چرای بزرگ

کانال پیشنهادی برای شما
۲۹:۵۸

چرای بزرگ - قسمت 32

چرای بزرگ یک سال پیش ۱۸۹ بازدید
۲۹:۵۹

چرای بزرگ - قسمت 40

چرای بزرگ یک سال پیش ۱۹۲ بازدید
۰:۳۰:۰

چرای بزرگ - قسمت 6

چرای بزرگ یک سال پیش ۱۹۳ بازدید
۰:۳۰:۰

چرای بزرگ - قسمت 7

چرای بزرگ یک سال پیش ۱۹۵ بازدید
۲۹:۵۹

چرای بزرگ - قسمت 33

چرای بزرگ یک سال پیش ۱۹۵ بازدید
۲۹:۴۶

چرای بزرگ - قسمت 38

چرای بزرگ یک سال پیش ۱۹۶ بازدید
مشاهده همه