دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Samsung Galaxy: Our Toughest Safety Testing Ever

۱۱۵ نمایش
منتشر شده در: چهار ماه پیش

Introducing our 8-Point Battery Safety Check, our toughest safety testing ever. We’ve re-assessed every step of our process and developed the 8-Point Battery Safety Check – an extensive battery check that involves putting our batteries through extreme testing, inside and out. Learn more at Samsung.com/batterysafety.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۳:۹

تو تی تو - TuTiTu Toys | Dreidel

تو تی تو ده ماه پیش ۵۱۰ بازدید
۱:۳۷

دستور تهیه: مربای هویج

آشپزی ده ماه پیش ۵۰۹ بازدید
مشاهده همه

چرای بزرگ

کانال پیشنهادی برای شما
۲۹:۵۶

چرای بزرگ - قسمت 3

چرای بزرگ نه ماه پیش ۹۹ بازدید
۲۹:۵۸

چرای بزرگ - قسمت 50

چرای بزرگ نه ماه پیش ۱۱۳ بازدید
۲۹:۵۹

چرای بزرگ - قسمت 25

چرای بزرگ نه ماه پیش ۱۱۵ بازدید
۲۹:۵۹

چرای بزرگ - قسمت 30

چرای بزرگ نه ماه پیش ۱۲۱ بازدید
۲۹:۵۷

چرای بزرگ - قسمت 47

چرای بزرگ نه ماه پیش ۱۲۲ بازدید
مشاهده همه