دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

روشن و خاموش شدن این موجود دریایی را تماشا کنید

۲۵۷ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

این جاندار دریایی که شبیه به میگوست، در آب‌های گرمسیری زندگی می‌کند. دلیل درخشش این موجودات که به شکل یاقوت کبودند، صفحات کریستال موجود در سلول‌هایشان است که نور را منعکس می‌کند.
رنگ درخشان آنها برای برقراری ارتباط یا جلوگیری از هجوم شکارچیان است. وقتی نور منعکس شده وارد درجه فرابنفش می‌شود، به چشم انسان نامرئی می‌شوند.

دیدگاه ها

حام

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه