دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

iPhone — Contacts — Apple

منتشر شده در: دو سال پیش

Switch to iPhone. The Move to iOS app makes it simple to move your contacts, photos, and more to iPhone.

Learn more: http://apple.co/switch_contacts

دیدگاه ها

صناملک

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه