دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Expansion Pass - Nintendo E3 2017

۳۲۶ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

If you own The Legend of Zelda: Breath of the Wild, the Expansion Pass grants access to three new treasure chests, DLC Pack 1, “Master Trials,” and DLC Pack 2, “The Champions’ Ballad,” as they are released. DLC Pack 1 “Master Trials” includes: Trial of the Sword, Master Mode, Hero’s Path, Travel Medallion, Korok Mask and eight new armors. Master Trials - DLC Pack 1 will be available June 30, 2017.

دیدگاه ها

فدراسیون جهانی فوتبال

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه